dịch vụ SEO

Bài đăng nổi bật

Đây là cách để tạo một trang đăng nhập tuỳ chỉnh cho WordPress

Bạn có muốn tạo trang đăng nhập tuỳ chỉnh cho trang web WordPress của mình không? Một trang đăng nhập tùy chỉnh cho phép người dùng của bạn ...

Các Dịch Vụ SEO

Hiện tại Google ưu tiên URL ngắn vì nó mới tối ưu SEO tốt nhất

URL là một chủ đề phổ biến trong cuộc trò chuyện của Google vào ngày hôm qua với John Mueller. Cùng với các từ khóa quan trọng trong URL , ông cũng được hỏi về chiều dài tổng thể của một URL và nếu các URL ngắn hơn so với dài hơn đóng vai trò quan trọng trong việc xếp hạng.

-------> Mua Backlink Chất Lượng

Điều chắc chắn đóng vai trò ở đây là khi chúng tôi có hai URL có cùng nội dung và chúng tôi đang cố gắng chọn một URL để hiển thị trong kết quả tìm kiếm, chúng tôi sẽ chọn một URL ngắn hơn. Vì vậy, đó là cụ thể xung quanh hóa. Nó không có nghĩa là nó là yếu tố xếp hạng, nhưng có nghĩa là nếu chúng ta có hai URL, và một là thực sự ngắn và ngọt ngào, và một cái khác có tham số dài gắn liền với nó, và chúng ta biết rằng chúng hiển thị chính xác cùng một nội dung, Chúng tôi sẽ cố gắng chọn một trong ngắn hơn.

http://dichvuseosaigon.com/p/muabacklinkchatluonggiare.html

Có rất nhiều trường hợp ngoại lệ ở đó, và các yếu tố khác nhau được đưa vào chơi, nhưng mọi thứ khác đều bình đẳng, nếu chúng ta có thời gian ngắn hơn, và một thời điểm thực sự dài hơn, chúng tôi sẽ cố gắng chọn một trong những thời điểm ngắn hơn.

Vấn đề nội dung trùng lặp thực sự là điều mà Gary Illyes xác nhận trong một cuộc trò chuyện với tôi vào năm ngoái , khi tôi nhìn vào một vấn đề mà Rand Fishkin đã làm với cách Google đã chọn URL để hiển thị khi nó được xem là nội dung trùng lặp.

Tuy nhiên, trừ khi bạn đang nhân bản các trang mà không có quy tắc kinh doanh, Google không đặt nhiều giá trị vào URL ngắn hơn / dài hơn.

Nguồn : Mua Backlink